Drift- og vedlikeholdsarbeider

Brende AS utfører brøyting, strøing, kosting og renhold av veier/gater og plasser på oppdrag fra både offentlige og private aktører.