Om oss

Brende AS ble etablert i 1938 og er lokalisert i Trondheim. Vi er i dag 30 faste ansatte og 3 lærlinger, og omsetter for rundt 80 millioner i året. Vi har eget kontor og administrasjon som består av daglig leder, driftsleder, prosjektleder, anleggsledere, stikningsingeniør og KS/HMS leder

Vi har eget verksted hvor vi utfører service og reparasjoner på eget utstyr. Vi jobber fortrinnsvis i Midt-Norge, men utfører også oppdrag i andre deler av landet, og da spesielt idrettsanlegg

Våre hovedoppgaver er:

  • Veg- vann- og avløpsarbeid (VVA)
  • Grunn- og tomteopparbeidelse
  • Betongarbeid
  • Idrettsanlegg
  • Masseforflytning
  • Vinterdrift
  • Utomhusarbeid og anleggsgartnerarbeid

Våre oppdragsgivere er i hovedsak kommune, fylkeskommune og offentlige og private utbyggere.

Våre sertifiseringer og godkjenninger
Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.
Brende er godkjent lærebedrift innen anleggsmaskinførerfaget og vei- og anleggsfaget
Flere i firmaet har offentlig sertifikater og godkjenninger som gjelder for anleggsbransjen: ADK sertifikat, ADR-sertifikat og fagbrev.