Grunn- og tomteopparbeidelse

Brende AS utfører det meste av grunnarbeid og opparbeidelse av tomter og tomtefelt til alle typer bygg.

Vi er godkjent i tiltaksklasse 3 innen fagområdet veg- og grunnarbeider, og tiltaksklasse 2 innen innmåling og utstikking av tiltak.