Vei, – vann- og avløpsanlegg

Brende AS utfører veg-, vann- og avløpsarbeider knyttet til vegbygging, boligtomter, næringsbygg og forretningslokaler på oppdrag fra både offentlige og private aktører.

Vi er godkjent i tiltaksklasse 3 innen fagområdet vannforsynings- og avløpsanlegg, samt i tiltaksklasse 3 i fagområdet veg- og grunnarbeider.