Idrettsanlegg

Brende AS bygger alle typer idrettsanlegg, kunstgressbaner, isbaner, friidrettsanlegg og tennisanlegg.