Ringve Pluss

Byggherre: Selvaag Bolig
Ferdigstilles: 2024

Utført arbeid
VA arbeider med fordrøyningsbasseng
Avfallsløsning med søppelsug og kasser
Opparbeidelse av veier og plasser
Utforming av ulike soner med grønt, naturstein og vanndam