Tiller VGS

Byggherre: Trøndelag Fylkeskommune
Ferdigstilt i 2022

Utført arbeid
VA arbeider med dype grøfter og stort fordrøyningsbasseng
Opparbeidelse av veier og plasser
Enkle betongkonstruksjoner
Utforming av ulike soner med grønt, lekeområder, treningsløype og autismeavdeling